Acerca de nós

«Cómpre romper a marcha pola mesma estrada que fagamos
cos nosos pasos e afrontar nela unha peregrinaxe sen chegada,
porque en cada relanzo do camiño agárdanos
unha voz que nos berra: ¡Máis alá!»

Manoel Antonio
Álvaro Cebreiro

Manifesto Máis Alá (1922)